Όλα τα παιδικά πυροτεχνήματα διαθέτουν έγκριση CE και πωλούνται νόμιμα σε όλη την Ελλάδα