Πολιτική Επιστροφών

  1. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

  2. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω courier,Στις περιπτώσεις επιστροφής o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος.

  3. Η εταιρεία μας δεν φέρνει καμία ευθύνη για φθορές που θα δημιουργηθούν κατά την μεταφορά του πακέτου.

 

Επικοινωνία