ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ 

Κατηγορία 1 : πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, για χρήση σε μικρές περιοχές

Κατηγορία 2 : πυροτεχνήτα κήπου, πρέπει να είναι ασφαλώς ορατά από τα πέντε μέτρα και δεν πρέπει να διασκορπίζονται απομεινάρια πέρα των τριων μέτρων.

Κατηγορία 3 : πυροτεχνήματα επιδείξεων, πρέπει να είναι ασφαλώς ορατά από τα 25 μέτρα και δεν πρέπι να διασκορπίζονται απομεινάρια πάνω από τα 50 μέτρα.

Κατηγορία 4 : πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση, ο χρήστης πρέπει να έχει επαρκή ασφάλιση και χώρο αποθήκευσης για αγορά και χρήση αυτών των πυροτεχνημάτων. Η ασφάλεια μπορεί να πετύχει εφόσον οι χρήστες έχουν επαγγελματική άδεια για την σωστή χρήση πυροτεχνημάτων.