Αυτά είναι τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του επλήγησαν απο το μεταναστευτικό

2015-10-14 22:25

 

Αυτά είναι τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του επλήγησαν απο το μεταναστευτικό
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ»

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.

Η σημερινή συνέντευξη τύπου έχει ως αντικείμενο τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων της Κω, που υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες από την ανεξέλεγκτη αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

Ο Δήμος Κω σχεδίασε και θα υλοποιήσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για αυτές τις επιχειρήσεις, με μειώσεις τελών ή και απαλλαγή κατά περίπτωση.

Γιατί υπάρχουν συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού αλλά και στην εικόνα μας ως τουριστικού προορισμού, από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές.

Η Κως αφέθηκε μόνη της να σηκώνει αυτό το τεράστιο βάρος. Και κάποιοι μας κουνούσαν και το δάχτυλο.

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι υλοποιούμε τα συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων της Κω, μέσα σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, με πολλές απώλειες εσόδων για το Δήμο είτε έμμεσες είτε άμεσες όπως η κατάργηση του ΔΗΦΟΔΩ. Κατάργηση η οποία ενδεικτικά επιφέρει απώλειες εσόδων της τάξεως των 3.500.000 € ετησίως στο Δήμο και τους πολίτες του.

Γνωρίζετε όλοι ότι κατέθεσα αναλυτικές προτάσεις προς τους συναρμόδιους υπουργούς για μέτρα που οφείλει η ίδια η Πολιτεία να λάβει για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των νησιών που υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες από το μεταναστευτικό.

Δεν περιμένουμε όμως την παρέμβαση του Κράτους, η οποία μπορεί και να μην έρθει ποτέ.

Εγώ πιστεύω σε μια αυτοδιοίκηση που θα στέκεται δίπλα στον πολίτη και στη μεσαία και μικρή οικογενειακή επιχείρηση, υπερβαίνοντας ακόμα και τα όρια των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης της.

Η δική μου προτεραιότητα είναι η στήριξη των πολιτών και της επιχειρηματικότητας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι αυτό που παράγει πλούτο για το νησί μας, δημιουργεί θέσεις εργασίας και έχει ταυτιστεί με την Κω του τουρισμού και της ανάπτυξης.

Αυτή άλλωστε ήταν και μια προσωπική μου δέσμευση απέναντι στους πολίτες της Κω.

Η δέσμη των μέτρων στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ανακοινώνουμε σήμερα περιλαμβάνουν όσες επιχειρήσεις βρίσκονται επί των οδών  Βασ. Γεωργίου από τον κόμβο της Μαρίνας και μετά προς την Πόλη, Ακτή Μιαούλη, Ακτή Κουντουριώτου και οι οποίες κυρίως επλήγησαν από το μεταναστευτικό.

 Για όσες επιχειρήσεις πληρούν τους συγκεκριμένους όρους θα υπάρξει μείωση ή και κατά περίπτωση απαλλαγή από τα τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, μείωση στα δημοτικά τέλη όπως και μείωση στις χρεώσεις της ύδρευσης.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά στα τέλη  κατάληψης κοινοχρήστων χώρων:

 1. Όσες επιχειρήσεις παρουσιάσουν απώλεια εσόδων μέχρι τις 30/9/2015 ποσοστού ίσου ή άνω του 50% (>=50%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 θα δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το 2015. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση που δικαιούται αυτού του ευεργετήματος, έχει ήδη πληρώσει την υποχρέωση της, τότε απαλλάσσονται τα αντίστοιχα τετραγωνικά από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του 2016. Πέραν αυτών των τετραγωνικών για το 2016 θα υπάρχει χρέωση. Για παράδειγμα αν κάποιος έπρεπε να απαλλαχθεί για 20 τμ το 2015 και τα έχει ήδη πληρώσει τότε 20 τμ για το 2016 θα απαλλαχθούν.
 2.  Όσες επιχειρήσεις παρουσιάσουν απώλεια εσόδων μέχρι τις 30/9/2015 ποσοστού κάτω του 50% (<50%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 θα δικαιούνται απαλλαγή ίση με το 50% από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το 2015. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση που δικαιούται αυτού του ευεργετήματος, έχει ήδη πληρώσει την υποχρέωση της, θα υπάρξει η ίδια απαλλαγή  (50%) στα αντίστοιχα τετραγωνικά για τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του 2016.

Σε ότι αφορά στα δημοτικά τέλη:

 1. Όσες επιχειρήσεις παρουσιάσουν μείωση του τζίρου τους μέχρι τις 30/9/2015 ποσοστού ίσου ή άνω του 50% (>=50%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 θα δικαιούνται για το έτος 2016 μειωμένα Δημοτικά Τέλη κατά 50% στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκουν.
 2. Όσες επιχειρήσεις παρουσιάσουν μείωση του τζίρου τους μέχρι τις 30/9/2015 ποσοστού κάτω του 50% (<50%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 θα δικαιούνται για το έτος 2016 μειωμένα Δημοτικά Τέλη κατά 25% στην αντίστοιχη κατηγορία που ανήκουν.

Αντίστοιχα με τα παραπάνω για τις δυο παραπάνω περιπτώσεις πληγέντων επιχειρήσεων, θα υπαχθούν για το έτος 2016 σε μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 40% και 20% αντίστοιχα.  

Σε κάθε περίπτωση τα ευεργετήματα ισχύουν για μειώσεις εσόδων μεγαλύτερες από 10%, ποσοστό πέραν του οποίου θεωρείται ότι υπάρχει πραγματική ζημία για την επιχείρηση.

Προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποια επιχείρηση σε αυτό το ευεργέτημα αποτελεί:

 1. Να έχουν εξοφλήσει ή να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές προηγούμενων ετών όπως και τις λοιπές οφειλές τους πέραν των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους προς το Δήμο.  (πάντοτε σε ισχύ είναι η τμηματική καταβολή). Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές ύδρευσης.
 2. Να προσκομίσουν τις δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι και Σεπτεμβρίου του 2015 και 2014 αντίστοιχα ώστε να τεκμαίρεται η απώλεια εσόδων τους.
 3. Να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητά το τμήμα εσόδων για τον έλεγχο των τετραγωνικών τους μέτρων για τα Δημοτικά τέλη και Φόρο.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως την 30/11/2015 στο τμήμα εσόδων του Δήμου.

Η συγκεκριμένη πρόταση θα έρθει προς ψήφιση και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είμαι βέβαιος ότι επιχειρηματίες και επαγγελματίες θα αντιμετωπίσουν θετικά τα μέτρα που σχεδιάσαμε και θα υλοποιήσουμε.

Πέρα από αυτά τα μέτρα άμεσης στήριξης των επιχειρήσεων υπάρχουν φυσικά και έμμεσες δράσεις στήριξης, όπως η εκτεταμένη καμπάνια διαφήμισης και προώθησης της Κω, τα οφέλη της οποίας απευθύνονται στις επιχειρήσεις του νησιού.

Παράλληλα ο Δήμος Κω θα προχωρήσει σε ενημερωτικές ημερίδες, προκειμένου να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη στους επιχειρηματίες του νησιού για την ένταξη και τη χρηματοδότηση τους στα 4 πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ, μέχρι το τέλος του χρόνου.

Στον δεύτερο χρόνο της θητείας μας θα λειτουργήσει στο Δήμο και το Γραφείο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, που θα παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη ενώ μέσα από νέες δράσεις ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης θα απλοποιηθούν οι συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δήμο αλλά και οι διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

 • Click to enlarge image DSCN8381.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8382.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8383.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8384.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8386.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8388.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8389.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8390.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8391.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8392.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8393.jpg
 • Click to enlarge image DSCN8395.jpg